Marketing

Ang Kamila’s 4am ay magbubukas para sa limitadong pre-registration para sa aming bagong serbisyo.

Anunsiyo ng PR ng Kamila's 4am
Mimi
2 min read

Ang Kamila’s 4am ay magbubukas para sa limitadong pre-registration para sa aming bagong serbisyo.

 Paglunsad ng Website/Pre-registration
Ikinalulugod naming ianunsyo na ang kamilas4am ay handa na tumanggap ng test-sers para sa aming serbisyo. Ang aming test website ay maaari naring mabisita sa kamilas4am.webflow.io

Background ng Serbisyo

Nilalayon ng kamila’s 4am na bigyang-daan ang mga maliliit na may-ari ng negosyo na magtagumpay sa kanilang marketing sa social media. 

Pagkatapos ng pandemya, ang presensya sa social media ay hindi na opsyonal para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo. Gayunpaman, hindi ito madaling gawin. Ang content marketing o ang proseso ng paggawa ng content para sa social media ay matrabaho. Aabot sa 1-2 oras kada araw ang gugugulin ng isang maliit na kumpanya para lamang makagawa ng isang content. Dagdag pa, ang paglikha ng mga nilalaman ay nangangailangan ng mga kasanayan sa marketing-mga kasanayan na karaniwang wala sa mga may-ari ng maliliit na negosyo.Dito gustong tumulong ng kamila’s 4am.

Upang malutas ang problemang ito ng paggawa ng content video, Ang Kamila ay nagsisimula ng isang “community marketplace” kung saan ikinokonekta namin ang mga may-ari ng maliliit na negosyo at "performer creators" na kadalasan ay ang mga mamimili at tagasuporta ng mga maliliit na may-ari ng negosyong ito.

Kasama sa serbisyo ang dalawang (2) proseso:

  1. I pa partner ang mga maliliit na may-ari ng negosyo sa angkop na kasosyong "performer creators" upang makagawa ng mga video para sa mga may-ari ng negosyo.
  2. Isang tech na serbisyo ang magmumungkahi ng mga nilalaman ng video para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo na nauugnay sa kanilang mga pangangailangan.

Sa ganitong paraan, ang mga may-ari ng negosyo ay makakakuha ng mga video na may mataas na kalidad na makakatulong sa kanilang sales, at sa parehong sitwasyon, ang mga “performer creator” na karaniwang hindi kumikita mula sa kanilang mga contents ay maaari na ngayong kumita.

Paano ito gumagana

Ang proseso ng pagkuha ng serbisyo ay madali. Ito ay kinabibilangan ng:

  1. pagrehistro sa website,
  2. makikipag-ugnayan sa pangkat ng Kamila,
  3. pagpili sa mga iminungkahing “performer creators”, at sa panghuli
  4. maghihintay na maipasa ang iyong video

Sa kalaunan, ang Kamila's 4am ay maglalabas ng higit pang mga tampok habang nagpapatuloy kami sa aming pag-unlad.

Pre-registration

Habang binubuo namin ang aming platform at sistema, handa na ngayon ang Kamila na tanggapin ang limitadong bilang ng mga may-ari ng maliliit na negosyo. Sa mga nais mag onboard, mangyaring magrehistro dito.

Try Kamilas4am now

You can start with just 1 video
Get started now
You can reach us at: harry@kamilas4am.com
Get performer creator
Get Marketing guide